PocketECG to:


Kompletne dane

PocketECG transmituje pełny sygnał EKG, każde uderzenie serca, przez cały okres trwania badania, od 1 aż do 30 dni. W trakcie sesji pacjent może zgłaszać symptomy bezpośrednio na ekranie dotykowym urządzenia – informacje te są korelowane później z aktywnością fizyczną pacjenta oraz występującymi arytmiami. Lekarz ma dostęp online do sygnału każdego pacjenta za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.Kompletna analiza

Zaawansowane algorytmy analizują i rozpoznają różne rodzaje arytmii, w tym komorowe, nadkomorowe, migotanie przedsionków, nawet pojedyncze PAC i PVC. System oznacza bezbłędnie początek i koniec każdej arytmii, nawet bardzo długich epizodów. Wstępnie przeanalizowany przez system sygnał EKG spływa do centrum monitoringu, gdzie technicy weryfikują wskazania algorytmu.Kompletny raport

W momencie zakończenia badania generowany jest raport diagnostyczny, zawierający statystyki dla ciągłego sygnału EKG, w tym udział poszczególnych typów arytmii, korelację aktywności pacjenta ze zgłoszonymi symptomami i występującymi arytmiami, trendy i wiele innych. W trakcie badania lekarz może otrzymywać raporty pilne, dzienne i kumulatywne, zbierające dane od początku badania do daty bieżącej.Kompletne dane

Transmisja ciągłego sygnału

PocketECG transmituje pełny sygnał EKG, każde uderzenie serca, przez cały okres trwania badania, od 1 do 30 dni. Jest to unikatowa cecha, która stawia system PocketECG daleko przed konkurencją. Pozwala lekarzowi mieć wgląd online w pełny, dwukanałowy zapis EKG, w dowolnym momencie trwania badania i po jego zakończeniu.Zgłaszanie symptomów

Pacjent nie musi już ręcznie zapisywać symptomów i prowadzić dzienniczka aktywności. W trakcie sesji monitorowania pacjent może zgłaszać symptomy bezpośrednio na ekranie dotykowym urządzenia – informacje te są korelowane później z aktywnością fizyczną pacjenta oraz występującymi arytmiami. Aktywność fizyczna pacjenta jest monitorowana w trybie ciągłym podczas całej sesji monitorowania, dzięki wbudowanemu akcelerometrowi.


Podgląd sygnału EKG on-line

Lekarz ma dostęp online do sygnału każdego swojego pacjenta za pomocą standardowej przeglądarki internetowej, z każdego urządzenia. Może przeskoczyć do dowolnego miejsca na zapisie EKG, by uważniej przyjrzeć się konkretnym zdarzeniom.


Kompletna analiza

Rozpoznanie morfologii każdego uderzenia serca

Zaawansowane algorytmy analizują i rozpoznają różne rodzaje arytmii, w tym komorowe, nadkomorowe, migotanie przedsionków, nawet pojedyncze PAC i PVC. Oznaczają każdy zespół QRS. Wstępnie przeanalizowany przez system sygnał EKG spływa do centrum monitoringu, gdzie technicy weryfikują wskazania algorytmu. Oprogramowanie dla centrum monitoringu, które jest częścią systemu PocketECG, pozwala technikom w łatwy i efektywny sposób weryfikować wskazania algorytmów.


Morfologia każdego uderzenia serca

Unikalne na skalę światową algorytmy analizują każde uderzenie serca. Rozpoznają morfologię dla rytmu zatokowego oraz arytmii komorowych i nadkomorowych, migotania przedsionków, bloków i pauz. Oznaczają także początek i koniec każdej arytmii, nawet długich epizodów.


Diagnostyka migotania przedsionków

PocketECG rozpoznaje nawet krótkie epizody SVT, które mogą być predyktorem pojawienia się dłuższych. Brak wczesnej diagnozy powoduje utrwalenie się migotania przedsionków, które jest najpowszechniej występującą arytmią z groźnym powikłaniem: udarem.


Rozpoznawanie PAC i PVC

Algorytmy PocketECG rozpoznają przedwczesne skurcze komorowe i nadkomorowe, z dokładnością do pojedynczych uderzeń serca. Jest to jedyny system telemetryczny online, który pozwala na zliczenie ich liczby podczas całego, trwającego od 1 do 30 dni badania.


Monitorowanie aktywności

Wbudowany akcelerometr pozwala na pomiar aktywności fizycznej pacjenta oraz jej skorelowanie z występującą arytmią i symptomami zgłaszanymi przez pacjenta. Pozwala to na dokładniejszą analizę podłoża arytmii.Precyzyjna analiza
każdej arytmiiSystem oznacza bezbłędnie początek i koniec każdej arytmii, nawet bardzo długich epizodów. Informacja o tym, jak pracowało serce tuż przed napadem arytmii jest bardzo istotna dla określenia jej podłoża.


Kompletny raport

Najbardziej szczegółowe statystyki z badania

Po zakończeniu badania generowany jest pełny raport diagnostyczny, zawierający statystyki dla ciągłego sygnału EKG, w tym udział poszczególnych typów arytmii, korelację aktywności pacjenta ze zgłoszonymi symptomami i występującymi arytmiami, trendy i wiele innych. W trakcie badania lekarz może otrzymywać raporty pilne, dzienne oraz kumulatywne, zbierające dane od początku badania do daty bieżącej.

Interaktywne demo

Zobacz przewodnik po raporcie PocketECGpoznaj@pocketecg.com

Napisz do nas, jeśli jesteś zainteresowany najnowocześniejszym i najbardziej kompleksowym rozwiązaniem z zakresu zdalnego monitoringu pracy serca.