Nasz system

Czym jest PocketECG?

PocketECG jest kompletną technologią diagnostyczną do wykrywania zaburzeń rytmu serca, która daje lekarzowi dostęp do pełnego sygnału EKG przez cały czas trwania badania i najbogatszy na rynku raport diagnostyczny z pełną analizą statystyczną danych.

Więcej


O nas

Kto stoi za technologią?

Medicalgorithmics S.A. to polska firma opracowująca zaawansowane systemy dla kardiologii. Innowacyjność to jeden z jej głównych atutów, obecny zarówno w codziennej organizacji pracy, jak i procesie tworzenia. Dzięki multidysplinarnej grupie badaczy i developerów firma Medicalgorithmics wprowadza na rynek przełomowe rozwiązania technologiczne.

Więcej


Nasz system

Czym jest PocketECG?

PocketECG jest kompletną technologią diagnostyczną do wykrywania zaburzeń rytmu serca, która daje lekarzowi dostęp do pełnego sygnału EKG przez cały czas trwania badania i najbogatszy na rynku raport diagnostyczny z pełną analizą statystyczną danych.

Więcej


O nas

Kto stoi za technologią?

Medicalgorithmics S.A. to polska firma opracowująca zaawansowane systemy dla kardiologii. Innowacyjność to jeden z jej głównych atutów, obecny zarówno w codziennej organizacji pracy, jak i procesie tworzenia. Dzięki multidysplinarnej grupie badaczy i developerów firma Medicalgorithmics wprowadza na rynek przełomowe rozwiązania technologiczne.

Więcej


Pełny obraz
dla lekarza

Dzięki technologii PocketECG lekarz w najkrótszym możliwym czasie zyskuje wystarczające informacje do postawienia diagnozy.

Kompletne dane. Transmisja ciągłego sygnału

PocketECG transmituje pełny sygnał EKG, każde uderzenie serca, przez cały okres trwania badania, od 1 aż do 30 dni. W trakcie sesji monitorowania pacjent może zgłaszać symptomy bezpośrednio na ekranie dotykowym urządzenia – informacje te są korelowane później z aktywnością fizyczną pacjenta oraz występującymi arytmiami. Lekarz ma dostęp online do pełnego sygnału EKG.


Kompletna analiza. Rozpoznanie morfologii każdego uderzenia serca

Zaawansowane algorytmy analizują i rozpoznają różne rodzaje arytmii, w tym komorowe, nadkomorowe, migotanie przedsionków, a nawet pojedyncze PAC i PVC. System oznacza bezbłędnie początek i koniec każdej arytmii, nawet bardzo długich epizodów. Wstępnie przeanalizowany przez system sygnał EKG spływa do centrum monitoringu, gdzie technicy weryfikują wskazania algorytmu.


Kompletny raport. Najdokładniejsze statystyki z badania

W momencie zakończenia badania generowany jest pełny raport diagnostyczny, zawierający statystyki dla ciągłego sygnału EKG, w tym udział poszczególnych typów arytmii, korelację aktywności pacjenta ze zgłoszonymi symptomami i występującymi arytmiami, trendy i wiele innych. W trakcie badania lekarz może otrzymywać raporty pilne, dzienne oraz kumulatywne.
Jak wygląda proces diagnostyczny z użyciem PocketECG?Monitoring

ZBIERANIE DANYCH


Pacjent otrzymuje PocketECG – urządzenie do monitorowania, wraz z zestawem niezbędnych akcesoriów i instrukcją obsługi. Na podstawie otrzymywanego na bieżąco sygnału EKG, lekarz decyduje o przedłużeniu lub zatrzymaniu sesji – w ten sposób diagnoza zostaje postawiona w najkrótszym możliwym czasie, a lekarz może rozpocząć leczenie pacjenta.

Analiza

PRZETWARZANIE DANYCH


Podczas transmitowanej online sesji monitorowania dane są analizowane przez zaawansowane algorytmy i spływają w trybie ciągłym, a technicy EKG potwierdzają automatycznie rozpoznane arytmie. Każde uderzenie serca zostaje automatycznie opisane, a dla każdej arytmii zostaje oznaczony początek i koniec, nawet przy długich epizodach.

Raport

PODSUMOWANIE DANYCH


Lekarz może codziennie otrzymywać raporty pilne, dzienne i kumulatywne, a po zakończeniu sesji monitorowania dostaje raport końcowy, jeszcze zanim pacjent zwróci urządzenie. Są w nich zawarte trendy, statystyki, wykresy, w tym udział dla każdego rodzaju zarejestrowanej arytmii, korelacja aktywności fizycznej z symptomami i arytmiami, oraz wiele innych przydatnych informacji.
MASZ WIĘCEJ PYTAŃ?UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘKorzyści ze stosowania PocketECG


DLA PLACÓWKI

System do diagnostyki arytmii PocketECG pozwala placówce na dokonanie wymiernych oszczędności, optymalizację procesu planowania zabiegów oraz przyjęć pacjentów do szpitala. Istnieje możliwość integracji technologii z systemami informacji szpitalnej (HIS), by maksymalnie ułatwić pracę administracji szpitala i lekarzom.

Więcej

DLA LEKARZA

PocketECG to dostęp na bieżąco do pełnego, dwukanałowego zapisu EKG już w czasie trwania badania, które może trwać od 1 do 30 dni. Lekarz po zakończeniu sesji monitoringu otrzymuje najbogatszy na rynku raport diagnostyczny, zawierający podsumowanie najważniejszych epizodów arytmii, trendy oraz statystyki, w tym dla każdego dnia badania.

Więcej

DLA PACJENTA

PocketECG to najszybsza i najbardziej precyzyjna diagnostyka arytmii. Dzięki temu lekarz może podjąć leczenie najszybciej jak to tylko możliwe. To oznacza dla pacjenta większe szanse na dostatecznie wczesne i skuteczne leczenie lub kontrolowanie arytmii, tak by zapobiec późniejszym powikłaniom nieleczonych schorzeń.

Więcej


poznaj@pocketecg.com

Napisz do nas, jeśli jesteś zainteresowany najnowocześniejszym i najbardziej kompleksowym rozwiązaniem z zakresu zdalnego monitoringu pracy serca.