Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2018 r.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, będących osobami fizycznymi, korzystających z serwisu Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Serwis”) oraz zasady stosowania plików cookies. Zachęcamy do zapoznania się polityką w celu zrozumienia kto, na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzana dane osobowe użytkowników oraz jakie prawa użytkownikom przysługują.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Osoba korzystająca z Serwisu, która nie akceptuje Polityki Prywatności, powinna powstrzymać się od korzystania Serwisu.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych użytkowników jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Al. Jerozolimskich 81 (dalej: „Medicalgorithmics”).

2. Zasady, podstawy prawne i cele przetwarzania
Medicalgorithmics stosuje następujące zasady przetwarzania danych osobowych: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, celowość, minimalizacja danych, ścisłość, limity przechowywania, integralność i poufność, rozliczalność.

Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora), marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Dane przekazywane za pomocą formularzy online mogą być przetwarzane również w celu wysyłania do użytkowników informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane podlegają profilowaniu przy użyciu systemów informatycznych przeznaczonych do analizy danych w marketingu i sprzedaży celem dopasowania treści przesyłanych informacji do przewidywanych preferencji odbiorcy.

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Medicalgorithmics zapewnia, by zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach Serwisu była udzielana za pomocą klarownej, potwierdzającej czynności, która wyraża dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Polega ona na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście klarownie wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.

3. Okres przechowywania danych
Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, wypisania użytkownika z listy mailingowej.

4. Odbiorcy danych
Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane spółkom zależnym administratora oraz podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi hostingu i architektury IT, a także usługi marketingowe, w tym usługi CRM oraz analizy danych w marketingu i sprzedaży.
Dane osobowe użytkowników będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, które decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 (tarcza Prywatności UE-USA) zostało za państwo trzecie zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych. Każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do USA. W tym celu należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

5. Prawa użytkowników
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo downiesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowania.

6. Pliki cookies
Ta strona wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) Google Analytics – cookies sesyjne, które śledzi aktywność użytkownika na stronie,
umożliwiając gromadzenie informacji na temat tej aktywności, tak aby użytkownik nie musiał pamiętać, jakie podstrony odwiedził ani rozpoczynać przeglądania strony od początku.
b) Google AdWords – cookies stałe, które śledzą banery i linki reklamowe, na które użytkownik kliknął, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej o reklamach Google tutaj. Użytkownik może zrezygnować z reklam Google w każdej chwili za pomocą Google – Ustawienia reklam.
c) Facebook Pixel – cookies stałe, które tworzą reklamy oparte na zainteresowaniach użytkownika, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej o reklamach Facebooka tutaj w zakładce „Reklamy, statystyki, pomiary”. Użytkownik może dostosować swoje preferencje reklamowe za pomocą centrum pomocy Facebooka. Poza dostosowaniem swoich preferencji reklamowych przez Google oraz Facebooka, użytkownik może kontrolować pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. Poszczególne przeglądarki oferują różne metody konfiguracji ustawień cookies. Jeżeli użytkownik chce usunąć lub zablokować pliki cookies,
powinien otworzyć okno pomocy (supportu) w swojej przeglądarce. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie i akceptuje niniejsze zasady stosowania plików cookies. Usunięcie lub blokada plików cookies może powodować, że niektóre funkcjonalności na tej stronie staną się niedostępne.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych
Medicalgorithmics podejmuje uzasadnione i rozsądne środki celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.
Medicalgorithmics wykorzystuje szereg technologii bezpieczeństwa i procedur celem ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, wykorzystaniem bądź ujawnieniem.

W szczególności wykorzystywane jest:
a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL;
b) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem;
c) oprogramowanie antywirusowe.

8. Zmiany polityki
Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Zaktualizowane wersje polityki będą obowiązywały od momentu ich publikacji na stronie.

9. Inne polityki prywatności
Na tej stronie internetowej lub jej poszczególnych podstronach mogą znajdować się dodatkowe zapisy odnośnie prywatności użytkowników regulujące zagadnienia szczegółowe. Takie dodatkowe zapisy znajdują pierwszeństwo przez niniejszą Polityką prywatności.

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Inspektor ochrony danych administratora jest dostępny pod adresem e-mail:
compliance@medicalgorithmics.com oraz listownie:
Medicalgorithmics S.A.
Inspektor Ochrony Danych
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
Prosimy o podanie informacji umożliwiających ustalenie tożsamości nadawcy oraz jasny i precyzyjny
opis żądania.

powrót do góry ^


poznaj@pocketecg.com

Napisz do nas, jeśli jesteś zainteresowany najnowocześniejszym i najbardziej kompleksowym rozwiązaniem z zakresu zdalnego monitoringu pracy serca.