Korzyści

DLA LEKARZA

POLEPSZONA DIAGNOSTYKA
PocketECG to dostęp na bieżąco do pełnego, dwukanałowego zapisu EKG już w czasie trwania badania. Lekarz po zakończeniu sesji monitoringu, która może trwać od 1 doby do 30 dni, otrzymuje najbogatszy na rynku raport diagnostyczny, zawierający podsumowanie najważniejszych epizodów arytmii, trendy oraz statystyki dla każdego dnia badania.


  • Możliwość wielodniowego monitorowania
Możliwość wielodniowego monitorowania

PocketECG oferuje możliwość wykonania badania 1-dobowego, a także elastycznego wydłużania czasu monitorowania aż do 30 dni. Dzięki temu znacznie zwiększona zostaje skuteczność diagnostyczna, a lekarz może w pełni zidentyfikować i zinterpretować nawet sporadycznie występujące napadowe zaburzenia rytmu serca. Pozwala to na wcześniejsze rozpoczęcie leczenia i zapobieganie wystąpieniu powikłań nieleczonych schorzeń serca.
  • Większa wartość diagnostyczna
Większa wartość diagnostyczna

W raporcie PocketECG zawarte są informacje o symptomach odczuwanych przez pacjenta (palpitacje, duszności, itp.), a także informacja o tym, czy te objawy były powiązane z zaburzeniami pracy serca. Urządzenie posiada również wbudowany akcelerometr, w trybie ciągłym śledzący aktywność pacjenta, co pozwala ocenić doskonałej jakości  korelację sygnału EKG z aktywnością fizyczną pacjenta.

  • Wykrywanie bezobjawowych i napadowych zaburzeń rytmu serca
Wykrywanie bezobjawowych i napadowych zaburzeń rytmu serca

Technologia PocketECG pozwala na bardzo dokładne wykrywanie oraz analizowanie przebiegu (z dokładnością do jednego uderzenia serca) arytmii, takich jak migotanie przedsionków czy dodatkowe skurcze komorowe i nadkomorowe, niezależnie od tego, czy pacjent odczuwa objawy i zgłosi je z poziomu urządzenia. System identyfikuje początek i koniec każdej arytmii, dla krótkich i długich epizodów.
  • Dostęp online do pełnego zapisu EKG
Dostęp online do pełnego zapisu EKG

Lekarz otrzymuje nie tylko dostęp do raportu o najwyższej na rynku wartości diagnostycznej, ale także możliwość zobaczenia online pełnego zapisu EKG pacjenta na bieżąco, w trakcie badania. To pozwala na przeanalizowanie dowolnej części sygnału EKG i doprecyzowanie diagnozy kardiologicznej lub podjęcie decyzji o przedłużeniu bądź skróceniu badania.
  • Diagnozowanie zaburzeń rytmu serca także u dzieci
Diagnozowanie zaburzeń rytmu serca także u dzieci

PocketECG daje możliwość uchwycenia u dziecka arytmii na wczesnym okresie jej rozwoju, co z kolei przekłada się na zapobieganie powikłaniom zaburzeń rytmu serca. Dzięki temu lekarz uzyskuje możliwość wdrożenia właściwego leczenia w młodym wieku i uniknięcie poważnych komplikacji w wieku dorosłym.  • Ocena skuteczności terapii farmakoterapii
Ocena skuteczności terapii farmakoterapii

Raport PocketECG pozwala na ocenę skuteczności farmakoterapii dzięki statystykom zaburzeń rytmu serca w każdym dniu badania. Pozwala on również na monitorowanie efektów leczenia szpitalnego tj. ablacji lub wszczepialnego stymulatora serca. Pacjent po zabiegu może być wypisany ze szpitala, ale wciąż monitorowany i pod kontrolą lekarza. PocketECG umożliwia także ustalenie dalszego sposobu postępowania u chorych z niewyjaśnionymi utratami przytomności i organiczną chorobą serca, gdy podejrzewa się groźne arytmie komorowe.  • Kontrola jakości sygnału EKG
Kontrola jakości sygnału EKG

PocketECG przesyła sygnał w złotym standardzie holterowskim, czyli o najwyższej dokładności zapisu. Dzięki ciągłej transmisji danych do centrum monitoringu, technicy EKG na bieżąco oceniają jakość napływającego sygnału pracy serca. W przypadku błędnego sygnału, mogą zadzwonić do pacjenta i poprosić o weryfikację ułożenia czy przylegania elektrod. Zapewnia to najlepszą jakość sygnału dostępną dla lekarza na bieżąco już w trakcie badania.  • Elastyczność długości trwania badania
Elastyczność długości trwania badania

Przy technologii PocketECG to lekarz, na podstawie gromadzonych na bieżąco danych, decyduje o tym, czy zakończyć, czy przedłużyć badanie. Nie wymaga to konieczności wizyty pacjenta w placówce medycznej, wszystko odbywa się zdalnie. Daje to pełną elastyczność lekarzowi – kończy badanie w momencie uzyskaniu danych wystarczających do postawienia diagnozy i podjęcia leczenia.

poznaj@pocketecg.com

Napisz do nas, jeśli jesteś zainteresowany najnowocześniejszym i najbardziej kompleksowym rozwiązaniem z zakresu zdalnego monitoringu pracy serca.